БЛОГ

1. У якую б дарогу не пайшоў чалавек, трэба з сабою браць акраец хлеба і дроб солі, та не трапіцца жоднае прыгоды

2. Калі, збіраючыся ў дарогу, да што-небудзь забудзецца, то ў дарозе будзе якасць прыгода

3. Калі ў пешага падарожніка штось зрабілася з абуткам, то яго чакае якаясь прыгода.

4. Хто любіць хадзіць па той тропцы, па якой праехала машына, той заўжды ўсе на сваём паставіць, да ўсяго дабярэцца.

5. Калі ў дарозе прападзе што-небудзь, та не трэба вельмі бедаваць, тагды ці тая рэч знайдзецца, ці за той другое пашанцуе.

6. Што б у дарозе ні знайшося, трэба яго браць, бо яно прыносіць шчасце, хто ж не захоча падняць малое рэчы, той больш ніколі нічога добрага не знайдзе, а толькі будзе губіць свае дабро.

7. Вярнуўшыся дамой, не можна, пакуль не раздзеўся, расказваць таго, што траплялася ў дарозе ліхое, бо яно зноў трапіцца